Translation of princess in isiZulu

princess

Noun (plural princesses)

  1. Examples

    • In the village of Nwamitwa near Tzaneen, a little princess called Tinyiko was the only child of Queen Favasi and Chief Hosi Fofoza of the Valoyi tribe

      Esigodini esincane saseNwamitwa eduze kwase-Tzaneen, umtanenkosi obizwa ngoTinyiko kwakunguyena kuphela ingane yendlovukazi uFavasi neNkosi uHosi Fofoza wesizwe saBaloyi

Powered by Oxford