Adjective

 1. Examples

  • My brother is a practical person and has always been good with his hands

   Umfowethu ungumuntu owaziyo umsebenzi wezandla kanti futhi uhlale enza umsebenzi omuhle ngezandla zakhe

 2. Examples

  • Your plan looks good on paper but is it practical?

   Isu lakho libukeka lilihle ephepheni kodwa-ke ngabe lingenzeka ngempela na?

Powered by Oxford