Translation of point in isiZulu

point

Noun (plural points)

 1. Examples

  • Be careful, that blade has a sharp point

   Uqaphele, leyo nkemba inesihloko esicijile

 2. Examples

  • The decimal figure 2.5 is pronounced two point five

   Isibalo sedesimali esibhalwa kanje 2.5 sibizwa ngokuthi ngu-2 phoyinti 5

 3. Examples

  • When revising, it is important to memorize the important points of each topic

   Uma ubuyekeza kubalulekile ukuba wazi ngekhanda amaphuzu abalulekile esihloko ngasinye

 4. Examples

  • She was on the point of leaving when the phone rang

   Wayesethi uyahamba ngesikhathi ucingo lukhala

Verb

 1. Examples

  • Everyone was looking up and pointing to the roof

   Wonke umuntu wabe ebheke phezulu futhi ekhomba ophahleni

 2. Examples

  • The sales team pointed out that the magazine was selling too poorly to continue publishing it

   Iqembu labadayisi labalula ukuthi iphephabhuku labe lidayisa ngokucikizayo ukuthi lalingaqhubeka nokulishicilela

Powered by Oxford