Translation of photosynthesis in isiZulu

photosynthesis

ifothosintesisi

noun

Biology

  • 1

    ifothosintesisi
    ‘Photosynthesis mainly takes place in the leaves of plants’ Ifothosintesisi ivamise ukwenzeka emaqabungeni ezitshalo.
    • the process by which green plants use sunlight to turn carbon dioxide and water into food, while releasing oxygen
    • indlela lapho izitshalo eziluhlaza zisebenzisa imisebe yelanga ukuguqula isikhutha namanzi kube ngukudla, kube futhi kudedela i-oksijini