Pronoun

 1. Examples

  • I've bought some fresh rolls. Do you want one?

   Ngithenge izinkwa ezisongene ezisanda kubhakwa. Ngabe ufuna esisodwa?

 2. Examples

  • Over the festive season we like to be with our family and loved ones

   Ngezikhathi zamaholidi siyathanda ukuba nemindeni yethu kanye nabathandiweyo bethu

 3. Examples

  • One gets the impression that that company is failing

   Umuntu uthola umqondo wokuthi inkampani iyahluleka

Powered by Oxford