Translation of Old Testament in isiZulu

Old Testament

iThestamente elidala

  • 1

    iThestamente elidala
    ‘In the Old Testament the Israelites were continually warned not to worship foreign gods as disaster would follow’ EThestamenteni Elidala abantwana bakwa-Israyeli babelokhu bexwayisiwe ukuthi abangakhonzi izithixo ngoba babezobhujiswa.