Noun

  1. Examples

    • Thanks for your kind offer, but I think I'll manage on my own

      Ngiyabonga ngokuzinikela kwakho okunomusa, kodwa ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukuzenzela ngingedwa

Powered by Oxford