Noun (plural objectives)

  1. Examples

    • The objective of the exercise is to find out which are the more popular Additional Languages at schools

      Inhloso yalokhu kuhlola ukuthola ukuthi iziphi izilimi ezengeziwe ezidume kakhulu ezikoleni

Powered by Oxford