Translation of note in isiZulu

note

Noun (plural notes)

 1. Examples

  • My mother wrote a note to excuse me from school

   Umama ubhale incwajana ukuxolisa ngokuthi angizukuya esikoleni

 2. Examples

  • I made some notes as I listened

   Ngibhale amanothi ngesikhathi ngilalele

 3. Examples

  • I don't have any change, only a R100 note

   Anginawo ushintshi, imali yephepha eyi-R100 kuphela

 4. Music

  Examples

  • The singer is getting a bit old and can't reach all the high notes so well any more

   Umculi usekhulile kancane ngakho akasafiki emanothini aphezulu kahle

Verb

 1. Examples

  • After I started training more regularly, I noted the improvement in my race times

   Emuva kokuqala ukuziqeqesha njalo, ngiqaphele ukuthi izikhathi zami zomjaho ziya ngokuba ngcono

 2. Examples

  • Your ideas about the project have been noted in the minutes

   Imibono yakho ngomsebenzi ibhalwe emaminithini

Powered by Oxford