Adverb

  1. Examples

    • He can't drive and neither can I

      Akakwazi ukushayela kanti nami angikwazi

Powered by Oxford