Noun (plural murmurs)

  1. Examples

    • I could hear a murmur of voices coming from the cubicles across the aisle

      Bengizwa imvungamo yamazwi asuka emagunjaneni okusebenzela ngaphesheya ezikhaleni eziphakathi kwezinhla zamagunjana okusebenzela

Powered by Oxford