Translation of mother tongue in isiZulu

mother tongue

ulimi lwebele

  • 1

    ulimi lwebele
    ‘More people speak isiZulu as their mother tongue than any other South African language’ Abantu abaningi bakhuluma isiZulu kakhulu njengolimi lwabo abaluncela kunezinye izilimi zaseNingizimu Afrika.