Noun (plural monitors)

  1. Examples

    • The electoral commission deployed monitors to ensure that the elections were free and fair

      Ikhomishini yokhetho ibikhiphe abaqaphi ukuqinisekisa ukuthi ukhetho bekungolukhululekile nolunobuqiniso

Powered by Oxford