User Contribution

Translation of Minister of Basic Education in isiZulu

Minister of Basic Education

  1. Examples

    • UMengameli waseNingizimu Afrika uqokela uNkosikazi Angie Motsega kwesokuba nguNgqongqoshe wemfundo eyisisekelo.

      South African President had appointed Mrs Angie Motsega to become the Minister of Basic Education.

    Is this entry useful?
Powered by Oxford