Adverb

 1. Examples

  • We have not been staying here long, but already we feel quite at home

   Asikabi nesikhathi eside sihlala lapha, kodwa sesizizwa sisekhaya vele

  • Solving the problem is taking much, much longer than anyone anticipated

   Ukuxazulula inkinga kuthatha isikhathi eside kakhulu kunobekucatshangwa yinoma ubani

Powered by Oxford