Translation of line in isiZulu

line

Noun

 1. Examples

  • Draw a line under your work once you've completed it

   Dweba umugqa ngaphansi komsebenzi wakho uma usuwuqedile

 2. Examples

  • The washing is hanging on the line

   Iwashingi iyalenga kulayini; Izingubo eziwashiwe zilenga kulayini

  • The railway line runs along the coast from Muizenberg to Simon's Town

   Ujantshi wakwaloliwe uhamba ugudle ugu usuka e-Muizenberg uya e-Simon's Town

 3. Examples

  • On pay day the lines of people at the bank are very long

   Ngosuku lokuhola imigqa yabantu ebhange iba mide kakhulu

Verb

 1. Examples

  • The route of the marathon was lined by spectators

   Indlela yomjaho webanga elide yayiklele izibukeli

Powered by Oxford