Noun (plural languages)

  1. Examples

    • South Africa has eleven official languages

      INingizimu Afrika inezilimi ezisemthethweni eziyishumi nanye

Powered by Oxford