Noun (plural inequalities)

  1. Examples

    • South Africa still has enormous divisions and inequalities to set right

      INingizimu Afrika isenokwehlukana nokungalingani okukhulu okufanele ikulungise

Powered by Oxford