Translation of indirect speech in isiZulu

indirect speech

inkulumo-mbiko

(reported speech)

noun

Linguistics

  • 1

    inkulumo-mbiko
    ‘In indirect speech we are not saying exactly what another person has said, so we do not use inverted commas’ Ngokwenkulumo-mbiko asivezi okushiwo umuntu ngqo, ngakho asibasebenzisi osokucaphuna.
    • speech or writing that tells us what someone else said
    • inkulumo noma umbhalo esitshela okushiwo ngomunye