Translation of in in isiZulu

in

e-/o-...-ini

preposition

 • 1

  e-/o-...-ini
  e-/o-
  ‘I waited for her in the lounge’ Ngangimlinde ekamelweni lokuhlala
  ‘I read those facts in a book’ Ngifunde lawo maqiniso encwadini
 • 2

  nga-
  ‘The document is in English but we need to have it translated into isiZulu’ Incwadi ibhalwe ngesiNgisi kodwa sidinga ukuthi ihunyushelwe esiZulwini
  ‘He met his wife in 1981’ Wahlangana nomkakhe ngonyaka we-1981

adverb

 • 1

  ngaphakathi
  ‘We were studying after hours at the library when we got locked in’ Sasifunda emuva kwezikhathi zokusebenza elayibhulari ngesikhathi sivaleleka ngaphakathi

adjective

 • 1

  -ngaphakathi
  ‘We knocked and knocked but there was obviously no one in’ Singqongqoze sangqongqoza kodwa bekucaca ukuthi akukho muntu ngaphakathi
 • 2

  Sport
  -ngaphakathi
  ‘Was the ball in or out?’ Ngabe ibhola belingaphakathi noma belingaphandle?