Translation of in in isiZulu

in

Preposition

 1. Examples

  • I waited for her in the lounge

   Ngangimlinde ekamelweni lokuhlala

  • I read those facts in a book

   Ngifunde lawo maqiniso encwadini

 2. Examples

  • The document is in English but we need to have it translated into isiZulu

   Incwadi ibhalwe ngesiNgisi kodwa sidinga ukuthi ihunyushelwe esiZulwini

  • He met his wife in 1981

   Wahlangana nomkakhe ngonyaka we-1981

Adverb

 1. Examples

  • We were studying after hours at the library when we got locked in

   Sasifunda emuva kwezikhathi zokusebenza elayibhulari ngesikhathi sivaleleka ngaphakathi

Adjective

 1. Examples

  • We knocked and knocked but there was obviously no one in

   Singqongqoze sangqongqoza kodwa bekucaca ukuthi akukho muntu ngaphakathi

 2. Sport

  Examples

  • Was the ball in or out?

   Ngabe ibhola belingaphakathi noma belingaphandle?

Powered by Oxford