Translation of human rights in isiZulu

human rights

amalungelo esintu

plural noun

Law History

  • 1

    amalungelo esintu
    ‘The Constitution explains and protects the human rights of South African citizens’ Umthethosisekelo uchaza futhi uvikela amalungelo esintu ezakhamuzi zaseNingizimu Afrika.
    • the basic rights that all people should have
    • amalungelo ayisisekelo ekufanele bonke abantu babe nawo