Translation of HIV in isiZulu

HIV

  1. Life Orientation

    Examples

    • Scientists have been trying to develop a vaccine against HIV, but none have succeeded yet

      Ososayensi babezama ukuthuthukisa umgcabo wokwelapha isandulela-ngculazi kodwa namanje akekho owaphumelela

    the retrovirus that causes Aids

Powered by Oxford