Translation of HIV in isiZulu

HIV

isandulela-ngculazi

(human immunodeficiency virus)

abbreviation

Medicine

  • 1

    isandulela-ngculazi
    ‘Scientists have been trying to develop a vaccine against HIV, but none have succeeded yet’ Ososayensi babezama ukuthuthukisa umgcabo wokwelapha isandulela-ngculazi kodwa namanje akekho owaphumelela.
    • the retrovirus that causes Aids
    • iretrovayirasi ebangela ingculazi