Verb

  1. Examples

    • She hinted that she was unhappy about my coming home so late

      Waveza ukuthi akathokozanga ngokufika kwami ekhaya emuva kwesikhathi kangaka

Powered by Oxford