Noun (plural flows)

 1. Examples

  • The flow of water in the river shows that it has just rained

   Ukuhamba kwamanzi emfuleni kukhombisa ukuthi lisanda kuna

 2. Examples

  • This can weaken the flow of the narrative and discourage the reader

   Lokhu kungathunaza ukuqhubeka kwengxoxo kudumaze ofundayo

Powered by Oxford