Noun (plural engagements)

  1. Examples

    • The popular singer is in demand and has many engagements to perform

      Umculi odumile ufunwa ndawo zonke kanti unemicimbi eminingi okumele acule kuyona

Powered by Oxford