Translation of discrimination in isiZulu

discrimination

ubandlululo

noun

Law

  • 1

    ubandlululo
    ‘Discrimination often happens when one group of people thinks it has more rights than another group’ Ubandlululo lwenzeka kaningi uma elinye iqembu labantu licabanga ukuthi linamalungelo amaningi kunelinye iqembu.
    • treating people unfairly because of their race, religion, gender or age
    • ukuphatha abantu ngendlela engafanele ngenxa yohlanga, inkolo, ubulili noma ubudala babo