Translation of discipline in isiZulu

discipline

impatho eqinileyo

noun

 • 1

  impatho eqinileyo
  imfundiso eqotho
  imfundiso yokulalela
  ukuphetha ngokuqina
  ‘Very little learning is taking place at some schools because of poor discipline’ Kuncane kakhulu okufundwayo kwezinye izikole ngenxa yokweswela impatho eqinileyo.

verbdisciplines, disciplining, disciplined

 • 1

  -phatha ngokuqina
  ‘You should discipline your dog as a puppy because some dogs are difficult to train later on’ Ufanele uyiphathe ngokuqina inja yakho isengumdlwane ngoba ezinye izinja kulukhuni ukuziqeqesha muva.