Noun (plural births)

  1. Examples

    • A pregnant woman can transmit HIV to her baby during birth

      Inkosikazi enegciwane lengculazi ingathelela ingane yayo ngesikhathi ibelethwa

Powered by Oxford