Translation of be in isiZulu

be

Verb

 1. Examples

  • Her children stand by her when she is in financial trouble

   Izingane zakhe ziyameseka ngesikhathi esenkingeni yezimali

  • According to statistics isiZulu is the language with the most mother-tongue speakers in South Africa

   Ngokwestathistiksi isiZulu ulimi olunabantu balo abaningi abalukhulumayo eNingizimu Afrika

  • Where are you off to, if not to Tšhikidi?

   Ulibangisephi uma ungayi kuTšhikidi?

  • The patient is now being examined by the doctor

   Isiguli manje sihlolwa udokotela

Powered by Oxford