Translation of assessment standard in isiZulu

assessment standard

izinga lokuvivinywa

noun

Curriculum

  • 1

    izinga lokuvivinywa
    izinga lokuhlolwa
    ‘Assessment standards should be seen as the essential knowledge, values and skills to be covered in a course’ Amazinga okuvivinywa kufanele abonakale njengolwazi oludingekayo, okungamagugu namakhono okufanele afundwe ohlelweni lwezifundo
    • standard against which someone's performance, the level of a project, etc. is measured