Translation of apostrophe in isiZulu

apostrophe

isimeli-nobumba

nounPlural apostrophes

Linguistics

 • 1

  isimeli-nobumba
  ‘In "He's late", the apostrophe is used to shorten "he is" to "he's"’ Emshweni "He's late" isimeli-nobumba sisetshenziselwa ukunqamulela amagama "he is" bese kubhalwa "he's".
  ‘In "The girl's computer", the apostrophe followed by "s" is used to indicate that the computer belongs to the girl’ Emshweni "The girl's computer" isimeli-nobumba esilandelwa u-"s" sisetshenzisiwe ukukhombisa ukuthi ikhompyutha ngeyentombazane.
  • in English, the punctuation mark ' used to show that one or more letters or numbers have been left out or to show possession
  • esiNgisini uphawu lokubhala u-' lusetshenziselwa ukukhombisa ukuthi kunezinhlamvu noma izinombolo ezikhishiwe noma ukukhombisa ubumnini