Translation of any in isiZulu

any

adverb, adjective, & pronoun

  • 1

    ‘Is there any money in the box?’ Ngabe kukhona imali ebhokisini?
    ‘Is this car any better than that one?’ Ngabe le moto ingcono kunaleya?