Adverb

  1. Examples

    • We must plan ahead to make sure we have everything we need

      Sifanele ukuhlelela ngaphambili ukuqinisekisa ukuthi sinakho konke esikudingayo

Powered by Oxford