Noun (plural academics)

  1. Examples

    • The academic does a lot of research in his field of study

      Isazi sezemfundo senza ucwaningo oluningi emkhakheni waso wemfundo

Powered by Oxford