Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ziphi ku-isiZulu

: ziphi1ziphi2

ziphi1

which?

isiphawulo

 • 1

  which?
  what?
  ‘Babona ziphi izilwane endabeni?’ Which animals did they see in the story?
  ‘Ngizosebenzisa ziphi izinsizasifundo?’ Which educational aids will I use?

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ziphi ku-isiZulu

: ziphi1ziphi2

ziphi2

where are (they)?

copular verb

 • 1

  where are (they)?
  ‘Ziphi izibhamu namabhomu okwasetshenziswa ngowezi-2002’ Where are the firearms and bombs that were used in 2002?
  ‘Ziphi izinkomo zikaDingane owazebayo na?’ Where are Dingane's cattle that you have stolen?