Ukuhunyushwa kwezawo e IsiNgisi

zawo

Pronoun

 1. Izibonelo

  • UMdlunkulu wonke wawunezigqili zawo, eziwuphekelayo, ziwukhelele amanzi

   All the king's wives had their slaves who cooked for them and fetched water for them

 2. Izibonelo

  • Bagawule umuthi nezimpande zawo

   They chopped down the tree and its roots

 3. Izibonelo

  • AmaNgisi ayefuna izikhali zawo ezazithunjwe uZulu empini yaseSandlwana

   The English wanted their weapons, which had been looted by the Zulus in the battle of Isandlwana

 4. Izibonelo

  • Ayekhwela izimoto zawo njalo amaphoyisa ebamba lowo mgwaqo

   The police got into their cars and took that road

Ixhaswe u-Oxford