Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi yini ku-isiZulu

: yini1yini2yini3

yini1

what is it?

copular verb

 • 1

  what is it?
  ‘Yini oyifuna esitolo?’ What is it that you are looking for in the shop?
 • 2

  by what?
  ‘Angazi ukuthi uhlushwe yini’ I don't know what you are troubled by
 • 3

  why is it?
  ‘Pho yini kusolwe umuntu oyedwa?’ Well, then, why is it that only one person is suspected?

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi yini ku-isiZulu

: yini1yini2yini3

yini2

or not?

interrogative adverb

 • 1

  (indicating uncertainty) or not?
  ‘"Ngabe uyagula yini?" kabuza uShabalala’ "Are you ill or not?" asks Shabalala

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi yini ku-isiZulu

: yini1yini2yini3

yini3

what kind of?

isiphawulo

 • 1

  what kind of?
  ‘Ndlela yini esingayenza ukuba siyilande leyo mali?’ What kind of plan can we make in order to fetch that money?