Ukuhunyushwa kweyazo e IsiNgisi

yazo

Pronoun

 1. Izibonelo

  • Kusiza ngani ukuhlela izisebenzi zasemafektri ngezigaba zemisebenzi yazo?

   Of what use is it to organize the factory workers according to their job categories?

 2. Izibonelo

  • Xoxa nabangane bakho ngezaga ezilandelayo bese ubhala phansi incazelo yazo

   Discuss the following proverbs with your friends and then write down their meaning

 3. Izibonelo

  • Izinceku zazilithola nokho ithuba lokuvakashela imizi yazo

   The royal servants nevertheless found an opportunity to visit their homesteads

 4. Izibonelo

  • Izinhlanzi zihlala zinje yonke impilo yazo

   Fish are like this their whole life

Ixhaswe u-Oxford