Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi walo ku-isiZulu

: walo1walo2

walo1

its

possessive pronoun

 • 1

  its
  her
  his
  ‘Ihhashi limwisile umgibeli walo’ The horse threw off its rider
 • 2

  its
  her
  his
  ‘Yebo ijaji liwenzile umsebenzi walo kahle’ Yes, the judge did his job well
 • 3

  its
  her
  his
  ‘UFudu lwambuka nje umngane walo ehamba eze eyosithela ejikeni’ The tortoise looked at his friend as he went off, until he disappeared at the turn in the road
 • 4

  its
  her
  his
  ‘Lusakhula uLundi, nomlando walo usaqhubekela phambili’ Ulundi is still growing and its history is ongoing

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi walo ku-isiZulu

: walo1walo2

walo2

of this

possessive determiner

 • 1

  of this
  for this
  ‘Uyise walo mfana ushone eminyakeni emibili eyedlule’ The father of this boy passed away in the last two years
 • 2

  of this
  for this
  ‘Kusho ukuthi le nduku agadla ngayo iyehlulwa umuthi walo mfana’ It means that the stick with which he strikes is overpowered by the medicine of this boy
 • 3

  of this
  for this
  ‘Kanti kuphinde kwavela futhi ukuthi uphinde akwelete nomakhi walo muzi ngengama-R250 000’ It again appeared that he also owed the builder of this house R250 000
 • 4

  of this
  for this
  ‘UMyeza uthi kwambiza engama-R500 ukuthenga umfanekiso walo mdlalo’ Myeza said it cost him R500 to buy a photo of the game

Origin

< lo