Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi ukuba ku-isiZulu

: ukuba1ukuba2ukuba3ukuba4

ukuba2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Wazama ngawo wonke amandla ukuba angamkhombisi ukuthi uyisilima

   He tried everything in order not to show her that he is a stupid person

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi ukuba ku-isiZulu

: ukuba1ukuba2ukuba3ukuba4

ukuba4

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Ngabe uphasile ukuba ubefunda

   He would have passed if he had studied

Ixhaswe u-Oxford