Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi ukuba ku-isiZulu

: ukuba1ukuba2ukuba3ukuba4

ukuba1

that

okokuhlanganisa

 • 1

  that
  ‘Akuvamisile ukuba abantu basemadolobheni baphile impilo ephilwa ngabasemaphandleni’ It is not usual that people in town live the same life as people in the rural areas

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi ukuba ku-isiZulu

: ukuba1ukuba2ukuba3ukuba4

ukuba2

in order (that)

okokuhlanganisa

 • 1

  in order (that)
  so (that)
  ‘Wazama ngawo wonke amandla ukuba angamkhombisi ukuthi uyisilima’ He tried everything in order not to show her that he is a stupid person

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi ukuba ku-isiZulu

: ukuba1ukuba2ukuba3ukuba4

ukuba3

copular verb

 • 1

  See -ba

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi ukuba ku-isiZulu

: ukuba1ukuba2ukuba3ukuba4

ukuba4

if

okokuhlanganisa

 • 1

  if
  ‘Ngabe uphasile ukuba ubefunda’ He would have passed if he had studied