Ukuhunyushwa kweqho e IsiNgisi

qho

Ideophone

 1. Izibonelo

  • Amabhubesi yizona qho izitha zezindlulamithi

   Lions are the real enemies of giraffes

 2. Izibonelo

  • Manje uvalo lokucwila selunaye qho

   The fear of drowning is now directly upon him

 3. Izibonelo

  • Ngikuphicaphica ngesilwane sami esinemilenze emine, kepha esehluleka qho ukuhamba ngemilenze yaso. [impendulo = itafula]

   Answer me this riddle: My animal has four legs but is entirely unable to walk on its legs. [answer = table]

  • Lo muthi ufana qho, nomhlwazi

   This tree is exactly the same as the Bushman's tea tree

 4. Izibonelo

  • Walibeka emlonyeni igudu wadonsa, wadonsa, lasho phakathi lathi: "qho, qho, qho."

   He put the smoking horn in his mouth and sucked and sucked, until it sounded "puff, puff, puff" inside

Ixhaswe u-Oxford