Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi pho ku-isiZulu

: pho1pho2

pho1

well then

okokuhlanganisa

 • 1

  well then
  well
  is it not so?
  ‘Pho, nenzenjani?’ Well, then, what have you done?
  ‘"Pho?" kubuza unina’ "Well?" asks his mother

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi pho ku-isiZulu

: pho1pho2

pho2

ideophone

 • 1

  (of dripping, of crying heavily)
  ‘Ngalesi sikhathi zase zehla izinyembezi ku-Alice zithi phophopho, engazi kodwa ukuthi ukhalelani’ At this time the tears streamed down Alice's face – drip, drip, drip – but she did not know why she was crying