Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi pho ku-isiZulu

: pho1pho2

pho2

Ideophone

  1. Izibonelo

    • Ngalesi sikhathi zase zehla izinyembezi ku-Alice zithi phophopho, engazi kodwa ukuthi ukhalelani

      At this time the tears streamed down Alice's face – drip, drip, drip – but she did not know why she was crying

Ixhaswe u-Oxford