Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nzima ku-isiZulu

: nzima1nzima2

nzima1

relative adjective

  • 1


Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nzima ku-isiZulu

: nzima1nzima2

nzima2

hard

adverb of manner

  • 1

    hard
    heavily
    ‘Kodwa imali abuyiselwa yona yaba ncane kakhulu kunemali ayeyichithile ngesikhathi esebenza nzima akha leziya zindlu’ But the money that was returned to him was less than the money that he spent during the time he worked hard building those houses