Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nje ku-isiZulu

: nje1nje2nje3

nje1

just

ingxenye

 • 1

  just
  simply
  merely
  ‘Ungesabi zisebenzise nje’ You must not be afraid, just use it

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nje ku-isiZulu

: nje1nje2nje3

nje2

like this

adverb of manner

 • 1

  like this
  in this way
  in this manner
  ‘Ukhuluma nje lo muntu omame sebelapha’ He speaks like this while the ladies are already here

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nje ku-isiZulu

: nje1nje2nje3

nje3

relative adjective

 • 1