Ukuhunyushwa kwengqi e IsiNgisi

ngqi

Ideophone

 1. Izibonelo

  • Wase ezivalela yena endlini ethi ngqi

   He then locked himself securely inside the house

  • Yalibamba iqakala. Yalibamba yalithi nje ngqi

   It grabbed his ankle. It grabbed it very tightly

 2. Izibonelo

  • UVika wayengasakwazi nakunyakaza. Nengqondo yayisithe nje ngqi

   Vika could no longer move. His mind too got stuck

Ixhaswe u-Oxford