Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngokwalo ku-isiZulu

: ngokwalo1ngokwalo2

ngokwalo1

on its own

isandiso

 • 1

  on its own
  by itself
  on her own
  on his own
  by herself
  by himself
  ‘Uhudo lungaziphelela ngokwalo?’ Can diarrhoea stop by itself?

Origin

< kwalo

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngokwalo ku-isiZulu

: ngokwalo1ngokwalo2

ngokwalo2

according to this

isandiso

 • 1

  according to this
  ‘Ngokwalo mnyango bayi-12 418 abantu abafake izicelo zokuxolelwa’ According to this department, there are 12 418 people who have submitted requests to be pardoned

Origin

< lo