Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngebhadi ku-isiZulu

: ngebhadi1ngebhadi2

ngebhadi

  1. Izibonelo

    • Ngebhadi umsebenzi wami awungivumeli ngenxa yokungabibikho kwesikhathi

      Unfortunately, because of a lack of time, my work does not permit me

Ixhaswe u-Oxford