Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngebhadi ku-isiZulu

: ngebhadi1ngebhadi2

ngebhadi1

unfortunately

isandiso

  • 1

    unfortunately
    ‘Ngebhadi umsebenzi wami awungivumeli ngenxa yokungabi bikho kwesikhathi’ Unfortunately, my work does not allow me because of a lack of time

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngebhadi ku-isiZulu

: ngebhadi1ngebhadi2

ngebhadi2

unfortunately

  • 1

    unfortunately
    ‘Ngebhadi umsebenzi wami awungivumeli ngenxa yokungabibikho kwesikhathi’ Unfortunately, because of a lack of time, my work does not permit me