Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngazo ku-isiZulu

: ngazo1ngazo2

ngazo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba?

   Where are his miracles our fathers told us about?

  • Ziphi zona lezo zimpahla okhuluma ngazo?

   Where are those goods that you are talking about?

 2. Izibonelo

  • Uwuthatha ngazo zombili izandla zakhe

   She takes it with both her hands

  • Baqaphele ukuthi lezi zinto abahlanza ngazo izindlebe bazibeka kude nezingane

   They must take care that these things with which they wash their ears are stored far away from small children

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngazo ku-isiZulu

: ngazo1ngazo2

ngazo2

Adverb

 1. Izibonelo

  • Phuza amanzi ngazo zonke izikhathi, ikakhulu uma kushisa

   Drink water at all times, especially when it is hot

  • Qaphelani isimo sezulu ngazo zonke izinsuku zeviki bese nigcwalisa ishadi elilandelayo

   Take note of the weather on all days of the week and then complete the following chart

Ixhaswe u-Oxford