Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngawo ku-isiZulu

: ngawo1ngawo2

ngawo1

about (it, which)

instrumental adverb

 • 1

  about (it, which)
  ‘Okuhle nokubi ngawo lo msebenzi …’ The good and bad about this work …
 • 2

  with (it, which)
  ‘Kusobala ukuthi umkhonto angigwaze ngawo umZulu bewunesihlungu’ It is clear that the spear with which the Zulu person stabbed me had poison on it
 • 3

  about (them/it, whom/which)
  ‘Amadlozi yiwona asimame impilo yethu. Asikhulumi ngawo sethembele kuwona’ It is the ancestral spirits that strengthen our lives. We do not speak about them, we believe in them
 • 4

  with (them/it, whom/which)
  ‘Ake usho amazwi abambonga ngawo uMandlakhe ngenkathi ebasiza ngemali’ Please relate the words with which they thanked Mandlakhe when he assisted them with money

Origin

< wona

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ngawo ku-isiZulu

: ngawo1ngawo2

ngawo2

at

temporal adverb

 • 1

  at
  on
  during
  ‘Ngawo unyaka odlule kwaba nezigameko eziningi zokuqolwa’ During the past year there were many incidents of robbery
  ‘Bamshiya esibhedlela e-Addington ngawo uLwesibili ebusuku’ They left him in the Addington Hospital on Tuesday evening
  ‘Yimaphi amalanga angathengisanga ngawo?’ On which days didn't she sell?

Origin

< wona

Usage

The adverb "ngawo" is also used with nouns in class 1a that have a non-human significance. See the second example.