Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nazo ku-isiZulu

: nazo1nazo2nazo3

nazo1

with (them)

associative adverb

 • 1

  with (them)
  to (them)
  ‘Uzohlala nazo zonke izigebengu lezi’ He will stay with all these criminals
  ‘UNgwadi wakhuluma nazo izinceku zenkosi’ Ngwadi spoke to the king's servants
 • 2

  also (they)
  (they) too
  even (they)
  ‘Ezinye izivuno nazo zilimele’ The other harvests are also ruined
  ‘Nokho-ke okaMzimela wayengeshade nazo zonke ngoba wayelikholwa’ Nevertheless, Mzimela could not marry all of them, because he was a believer

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nazo ku-isiZulu

: nazo1nazo2nazo3

nazo2

and (them)

okokuhlanganisa

 • 1

  and (them)
  ‘Bekukhona amakhosi ngobuningi bawo nazo zonke iziphathimandla ezidingakalayo kulolu hlelo’ Many chiefs and all the councillors are needed in this programme
  ‘Nenkosi nazo zonke izinceku zayo zakhala ngokukhala okukhulu kakhulu’ And the king cried heavily, and all his servants too

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nazo ku-isiZulu

: nazo1nazo2nazo3

nazo3

there (they) are

 • 1

  there (they) are
  ‘Nazo-ke izihloko khetha osithandayo’ There are the topics; choose one you like
  ‘Nazo-ke izinyoni!’ There are the birds!