Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nazo ku-isiZulu

: nazo1nazo2nazo3

nazo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Uzohlala nazo zonke izigebengu lezi

   He will stay with all these criminals

  • UNgwadi wakhuluma nazo izinceku zenkosi

   Ngwadi spoke to the king's servants

 2. Izibonelo

  • Ezinye izivuno nazo zilimele

   The other harvests are also ruined

  • Nokho-ke okaMzimela wayengeshade nazo zonke ngoba wayelikholwa

   Nevertheless, Mzimela could not marry all of them, because he was a believer

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nazo ku-isiZulu

: nazo1nazo2nazo3

nazo2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Bekukhona amakhosi ngobuningi bawo nazo zonke iziphathimandla ezidingakalayo kulolu hlelo

   Many chiefs and all the councillors are needed in this programme

  • Nenkosi nazo zonke izinceku zayo zakhala ngokukhala okukhulu kakhulu

   And the king cried heavily, and all his servants too

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nazo ku-isiZulu

: nazo1nazo2nazo3

nazo3

 1. Izibonelo

  • Nazo-ke izihloko khetha osithandayo

   There are the topics; choose one you like

  • Nazo-ke izinyoni!

   There are the birds!

Ixhaswe u-Oxford